#4 – Projekta šahs jeb projekta figūras un to gājieni

Līdzīgi kā šahā, arī projektos ir noteikti spēlētāji jeb figūras, kur katrai ir sava nozīme, savs uzdevums un savas iespējas.

Podcastā būs iespēja uzzināt:
1) Kas ir projekta ieinteresētās puses?
2) Ieinteresēto pušu grupas
3) Galvenie projekta spēlētāji – Projekta vadītājs, projekta komanda, funkcionālie vadītāji, sponsors, klients
4) Klienta projekta vadītāja loma projektā

#1 – Projekta vadīšanas vēsture

Šis ir 1.podcast stāstījumu ciklā par projektu vadību no projekta vadītāja skatu punkta.
Kā ievads tēmai – Projektu vadīšanas vēsture pašos pirmsākumos – periodā no Bronzas laikmeta līdz rūpnieciksajai revolūcijai:

1) Projekta vadības tulkojums
2) Projektu raksturs un un elementi
3) Projektu vadītāju pienākumi
4) Nozīmīgāki projekti un interesantākie fakti